Antropozofia

Jest to swoista mądrość o człowieku. Tym terminem najczęściej określa się chrześcijańską szkołę duchową, a także światopogląd ezoteryczny, jak i całościową propozycję odnowy cywilizacji nastawionej na materializm. Antropozofia została zapoczątkowana w pierwszych dekadach dwudziestego wieku za sprawą austriackiego filozofa, gnostyka chrześcijańskiego, także wizjonera Rudolfa Steinera. Najważniejsze w całym światopoglądzie jest bezpośrednie poznanie świata duchowego poprzez indywidualnego doświadczanie, praktykę duchową, głównie w formie medytacji, a także poprzez praktykę całościowej przemiany człowieka. Jest to też swoista próba obiektywnego zbadania otaczającej rzeczywistości duchowej i to bez mistyki i nowożytnej nauki z racji tego, że każda z nich reprezentuje tylko jedną stronę medalu, tylko jeden punkt widzenia będąc jednocześnie ślepymi na drugą stronę całości wszechświata. Antropozofia jednocześnie nawiązuje przede wszystkim do europejskiej ezoterycznej tradycji, głównie różokrzyżowej w oparciu o niemiecki idealizm, badania i filozofię przyrody Goethego itp.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Pseudonauka

 
 

Share this Post