Antropozofia

Jest to „mądrość o człowieku”. Określa się tym mianem chrześcijańską szkołę duchową, jak również światopogląd ezoteryczny i całościową propozycję przebudowy cywilizacji materialistycznej. Została ona zapoczątkowana w pierwszych dekadach dwudziestego wieku przez Rudolfa Steinera. Najważniejsze antropozofii jest poznanie świata duchowego na indywidualnym doświadczeniu, praktyce duchowej, jak i całościowej przemianie człowieka. Jest to też współczesna forma chrześcijańskiej gnozy. Antropozofię Steiner określił jako wiedzę duchową, ale w formie obiektywnego badania rzeczywistości duchowej bez mistyki, jak i nowożytnej nauki, z czego obie są równie jednostronne. Antropozofia została zaczerpnięta przez wiele ruchów i inicjatyw dwudziestego wieku, w tym pedagogikę waldorfską, pedagogikę specjalną, rolnictwo biodynamiczne, medycynę antropozoiczną, ruch trójpodziału społecznego, bankowość, protestancki kościół Wspólnota Chrześcijan i wiele innych. Główną siedzibą Powszechnego Towarzystwa Antropozoicznego jest Goetheanum w Dornach w Szwajcarii, w okolicach Bazylei.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Antropozofia

 
 

Share this Post