Zarabianie

 • Depozyt bankowy

  Depozyt bankowy

  Depozytem bankowym nazywamy powierzone bankowi nasze pieniądze lub inna wartość. Banki lokują u siebie nasze pieniądze w kredytach udzielonych innym klientom. My możemy w każdej chwili go oczywiście wypłacić lub […]

  continue reading →
   
 • Rodzaje lokat

  Rodzaje lokat

  Obecnie na rynku posiadamy kilka rodzajów lokat, na które możemy złożyć swoje wolne środki. Jednym z rodzajów jest lokata terminowa. Jest to lokata na czas określony, podpisujemy z bankiem umowę, […]

  continue reading →
   
 • Lokata dynamiczna

  Lokata dynamiczna

  Lokata dynamiczna jest kolejnym rodzajem z ofert lokat jakie może nam zaoferować bank. Ten rodzaj lokaty dotyczy ulokowania naszych środków w banku, gdzie możemy się wycofać z lokaty w każdym […]

  continue reading →
   
 • Depozyty

  Depozyty

  Ostatnimi czasy fajnym i dosyć prostym sposobem na zarobienie, a bardziej na pomnożenie swoich pieniędzy są lokaty bankowe. Przeważnie są to lokaty na trzy, cześć, dwanaście lub więcej miesięcy i […]

  continue reading →
   
 • Linia kredytowa

  Linia kredytowa

  Linia kredytowa inaczej nazywana także jako kredyt na rachunku bankowym, jest to limit jaki proponuje nam bank, do jakiej kwoty możemy się zadłużyć. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla tych, […]

  continue reading →
   
 • Kredyt obrotowy

  Kredyt obrotowy

  Kredyt obrotowy jest to rodzaj kredytu związany z finansowaniem naszej działalności gospodarczej. Środki uzyskane z tego rodzaju kredytu mogą być przeznaczone na towar, czy wyposażenie naszej firmy. Takie kredyty są […]

  continue reading →
   
 • Kredyt bankowy

  Kredyt bankowy

  Kredytem bankowym nazywamy pisemną umową pomiędzy bankiem udzielającym kredytu, a osobą biorącą kredyt, zwaną kredytobiorcą. Bank udziela nam kredytu w wysokości podanej w umowie, potrącając z kwoty kredytu swoją prowizję […]

  continue reading →
   
 • Kredyt hipoteczny

  Kredyt hipoteczny

  Ten rodzaj kredytu jest długoterminowy, oraz wiąże się z dużymi kwotami. Zabezpieczeniem takiego jest hipoteka. Taki kredyt zaciągany jest przeważnie na zakup domu czy innej nieruchomości. Kredyt hipoteczny można podzielić […]

  continue reading →
   
 • Kredyt inwestycyjny

  Kredyt inwestycyjny

  Ten rodzaj kredytu jest związany z przeznaczeniem środków z kredytu na rozwój naszej działalności gospodarczej. Cel takiego zaciągnięcia kredytu to zwiększenie majątku naszego przedsiębiorstwa. Środki jakie otrzymaliśmy z tego kredytu […]

  continue reading →
   
 • Prowizja kredytowa

  Prowizja kredytowa

  Prowizja kredytowa to opłata, którą pobiera bank za swoje usługi kredytowe związane z udzieleniem nam kredytu. Bank pobiera najczęściej taką prowizję już od samego kapitału. Prowizja jest odejmowana od kapitału, […]

  continue reading →