Depozyt bankowy

Depozytem bankowym nazywamy powierzone bankowi nasze pieniądze lub inna wartość. Banki lokują u siebie nasze pieniądze w kredytach udzielonych innym klientom. My możemy w każdej chwili go oczywiście wypłacić lub umieścić na koncie z oprocentowaniem, by pieniądze mogły na siebie zarabiać. Depozyt może mieć postać: pieniężną lub w postaci złota. Choć ta druga nie jest już chyba akceptowana przez większość banków w Polsce. To właśnie depozyty w postaci złota i otrzymywanie potwierdzenia od banku, że zostały mu przekazane nasze pieniądze zapoczątkowały współczesnemu pieniądzowi w postaci papierowej. Obecnie możemy wyróżnić depozyty bankowe takie jak: depozyty a’vista (jest to standardowy depozyt pieniężny na standardowych rachunkach bankowych, możemy z nich korzystać w każdej chwili, dlatego też takie rachunki są oprocentowane przeważnie na zero procent), depozyty terminowe, są to znane lokaty terminowe. Środki na lokatach są potrzebne do finansowania przez bank jego działalności, a my w zamian otrzymujemy po określonym terminie nie tylko nasz wkład, ale także zgromadzone przez ten okres odsetki.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Zarabianie

 
 

Share this Post