Dyrektor

To właśnie dyrektor jest najwyższą osoba w całej i szkołę i ma w niej największą władzę. Z reguły bywa tak, że dyrektora, czy dyrektorki wszyscy się boją i to nie tylko dzieciaki, ale także pracujący tam nauczyciele i wszyscy inni pracownicy. Dyrektor głównie kojarzy się ze srogością i wielkim rygorem. On czuwa nad tym, aby w szkole było wszystko w porządku, żeby praca szła odpowiednio, a nauczyciele dopełniali wszystkie swoje obowiązki. To dyrektor ma prawo zatrudnić, bądź zwolnić pracowników, jeśli oni nie wywiązują się ze swoich powierzonych obowiązków, albo też, jeśli są na nich skargi, czy inne zażalenia. O on przyznaje awanse, a także wręcza nagrody, zasiłki i pomoce. Dzięki niemu są możliwe w szkole remonty, gdyż głównie dyrektorzy walczą o to, by zdobyć na to fundusze na przykład z gminy, czy fundusze z Unii Europejskiej. Można nawet nazwać dyrektora wielkim szefem i przywódcą. Dyrektorzy nie zostają na tym stanowisku od tak sobie, maja swoją kadencję i są wybierani w wyborach, chyba że zgłosi się na to stanowisko wyłącznie jedna osoba, wtedy ten „stołek ” jest już z góry przesądzony. Jeśli dyrektora nie ma w pracy, gdyż jest na jakimś wyjeździe, czy wziął sobie urlop na przykład z powodu choroby, to musi zastąpić go w tym czasie albo vice dyrektor, jeśli w danej szkole jest on wybrany, albo osoba, którą dyrektor wyznaczył. Dyrektor powinien być na każdym apeli, gdzie młodzież wraz z nauczycielami go zaprasza, on również podpisuje świadectwa. Jego funkcja można powiedzieć, że jest bardzo odpowiedzialna.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Pracownicy szkoły

 
 

Share this Post