Dziedziny nauki

Dziedziny nauki to podział nauki na kategorie, które przydatne są w społeczeństwie. Nauki społeczne to dziedzina nauk, która uczy o kulturze i pozwala uczącemu się poznać kulturę świata jak również swojego kraju. Prócz samej kultury, nauki społeczne oferują nam również poznawanie historii swojego kraju jak również świata. Nauki społeczne to również sztuka, socjologia, teologia i literatura. Dziedziny nauki to także nauki biologiczne, które skupiają się przede wszystkim na tematach związanych z życiem – na naukach biologicznych nie skupiamy się nad sensem swojego życia, lecz poznajemy nasze życie – to, z czego się składamy, ale również budowę innych form życia, które są bardzo zaawansowane jeśli chodzi o swoje działanie. Nauki techniczne to trzecia kategoria głównych dziedzin nauki – w naukach technicznych pobieramy wiedzę, która pozwala nam na poznanie podstaw współczesnej techniki i wykonywanie pierwszych prac technicznych.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Sposoby nauki

 
 

Share this Post