Dzieje języka

Język polski swoje korzenie wywiązuje z języka praindoeuropejskiego, ślady języka polskiego odnaleźć można w obocznościach wcześniej wspomnianego języka. Przez wiele lat język polski przeszedł szereg ewolucji, o których pragnę tutaj wspomnieć. Na język polski wpłynęło bardzo wiele języków obcych – języków naszych bliższych i dalszych sąsiadów. Język polski doczekał się również wielu swych odmian czego przykładem może być najnormalniejsza gwara, która panuje w określonych rejonach polski. Bardzo zróżnicowana i jednocześnie przystosowana lokalnie do województw czy nawet miast.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Pozostałe

 
 

Share this Post