Eurytmia

Jest to sztuka poruszania się przy muzyce, jak i przy odpowiednich tekstach. Jest to swego rodzaju forma baletu. Została ona opracowana przez Rudolfa Steinera. Stanowi wyraz inspiracji antropozofią. Jednocześnie eurytmia stanowi jeden z przedmiotów w szkołach waldorfskich. Ponadto wyróżnia się też eurytmię artystyczną, która wykonywana jest rzeczywiście scenicznie. Pierwotna wersja była tylko dla użytku indywidualnego, samego wykonawcy. Z kolei druga wersja ma za zadanie stanowić inspirację dla widzów.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Antropozofia

 
 

Share this Post