Goetheanum

Jest to dosyć monumentalna budowla, która została zaprojektowana przez Rudolfa Steinera, a która mieści się w Dornach w Szwajcarii, niedaleko Bazylei. Goetheanum jest główną i praktycznie jedyną siedzibą Towarzystwa Antropozoicznego. Sama już nazwa nawiązuje do Johanna Wolfganga Goethego, który głosił ideę duchowej łączności człowieka ze wszechświatem. Styl wzniesienia owej budowli wzbudza dużo wątpliwości i kontrowersji. Niektórzy twierdzą, że jest to ekspresjonizm, a inni, że architektura organiczna.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Antropozofia

 
 

Share this Post