Homotoksykologia

Jest to nauka, w której wszystkie choroby są uznawane jako ściśle ukierunkowane procesy obronne przeciwko substancjom szkodliwym, toksynom. Twórcą jest niemiecki lekarz dr Hans-Heinrich Reckeweg. Uważa on, że wszystkie objawy choroby są swoistym następstwem obrony organizmu ludzkiego przeciwko toksynom, w celu ich eliminacji. Fazami owego procesu chorobowego są: eliminacja toksyn (faza wydalania i faza reakcji), odkładania toksyn (faza depozycji i impregnacji), trwałego uszkodzenia (faza degeneracji i dedyferencjacji).

 
 

Więcej artykułów w kategorii Medycyna niekonwencjonalna

 
 

Share this Post