Infinite Energy

Jest to dwumiesięcznik, który publikowany jest w New Hampshire. Zajmuje się on przede wszystkim teoriami i eksperymentami odnoszącymi się do energii alternatywnej. Szczególnie tamtejsze artykuły opierają się na koncepcjach spoza głównego nurtu naukowego, a nawet energetyki alternatywnej. Czasopismo to zostało założone przez Eugene Mallove pod tytułem „The Magazine of New Energy Technology”. Obecnie czasopismo to jest w posiadaniu non-profit New Energy Foundation. Najpopularniejszymi artykułami jak do tej pory były: zimna fuzja, energia próżnia, nowa fizyka wodoru itp.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Wolna energia

 
 

Share this Post