Języki obce

Języki obce są tworzone przez społeczeństwo. Języki stworzone przez społeczeństwo służą do komunikacji interpersonalnej, a dokładniej do porozumiewania się za pomocą głosu i wymawianych liter, które tworzą dźwięki będące jednocześnie dźwiękami rozumianymi przez inne osoby, które język, którym się posługujemy doskonale znają. Na świecie istnieje bardzo wiele języków, a przede wszystkim jest ich ok. 6 – 7 tysięcy. Są to języki będące w ciągłym użyciu. Większość z tych języków jest tylko językami mówionymi, nie są to języki pisane, którymi możemy porozumiewać się, np. korespondencyjnie. Dokładną liczbę języków, które mają rację bytu na tym świecie, trudno jest nam określić, gdyż wielu współczesnych językoznawców ma wątpliwości co do liczby istniejących obecnie dialektów i etnolektów. Języki obecne można odpowiednio klasyfikować. Domyślnie każdy język, który jest wykorzystywany na Ziemi, z którego korzystają ludzie, zaliczany jest do rodziny językowej, gdzie później dany język trafia do odpowiedniej grupy i odpowiednich zespołów językowych. Wśród języków obcych, wyróżnia się także języki izolowane, które są językami nieznanymi – nikt nie jest wstanie wskazać ich grupy językowej i przynależności do konkretystko zespołu jak również grupy. Właśnie przez takie problemy, współczesne językoznawstwo bywa skomplikowane – nie jest jasno podzielone. Na zakończenie tego artykułu napiszę, iż językiem, którym porozumie się z całym światem jest język angielski w swojej oryginalnej formie. Wielu ludzi, którzy podróżują ten język muszą umieć, ponieważ bez języka w obcym kraju można zginąć, a jeśli umiemy język to zawsze lepiej jest nam poruszać się po danym kraju.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Pozostałe

 
 

Share this Post