Kredyt bankowy

Kredytem bankowym nazywamy pisemną umową pomiędzy bankiem udzielającym kredytu, a osobą biorącą kredyt, zwaną kredytobiorcą. Bank udziela nam kredytu w wysokości podanej w umowie, potrącając z kwoty kredytu swoją prowizję bankową. Bank zobowiązany jest to przekazania środków pieniężnych kredytobiorcy w ustalonym w umowie terminie. Kredytobiorca natomiast zobowiązuje się do terminowej spłaty kwoty kredytu wraz z wszystkimi jego dodatkowymi kosztami. Standardowe informacje jakie znajdują się na umowie kredytowej to: data i miejsce gdzie zawarto umowę, wszystkie dane Banku jak i kredytobiorcy, kwotę oraz walutę w jakiej został udzielony kredyt, warunki jego przydzielenia, cel na jaki kredytobiorca zaciąga kredyt, prowizję jaką bank pobierze, wysokość, oprocentowania kredytu, harmonogram spłaty kredytu (przeważnie raty miesięczne, skutki jakie wiążą się z naruszeniem zasad przez kredytobiorcę, a także warunki odstąpienia od umowy.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Zarabianie

 
 

Share this Post