Listy gratulacyjne

Kiedy kończy się semestr najczęściej rodzice są wzywani na wywiadówki. W tym celu, aby dowiedzieć się nie tylko o tych potknięciach swoich dzieci, ale żeby także wyróżnić tych najlepszych uczniów z całej szkoły i wręczyć ich rodzicom listy gratulacyjne. Taki list w obecności grona pedagogicznego, jak i wszystkich rodziców wręcza albo wychowawca klasy, albo dyrektor szkoły. Jest to jedna z form nagrody na półrocze dla tych najlepszych uczniów, którzy ciężko pracowali na to, żeby uzyskać na półrocze jak najlepsze stopnie.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Stopnie i wyróżnienia

 
 

Share this Post