Matura

Nauka w liceum, czy różnego rodzaju technikach zwykle kończy się egzaminem maturalnym. Ten papierek umożliwia potem pójście na studia, czy też jest bardzo liczony, kiedy chcemy uzyskać jakąkolwiek pracę umysłową. Jednakże niektórzy nie są dopuszczani do matury, z tego względu, że nie spełniają wymogów, a także w ogóle nie interesują się szkołą. Mają albo za dużo opuszczonych dni w szkole, albo także same złe oceny, czyli większość ocen niedostatecznych. Właśnie takie coś niestety, ale nie dopuszcza do matury i może to być wydane przez nauczycieli prowadzących, a potem w porozumieniu z dyrektorem i komisją odrzucone, bądź też rozpatrzone. Matura obowiązuje uczniów po trzech klasach liceum, może to być albo liceum ogólnokształcące, albo liceum profilowane, a także uczniów po czterech klasach technikum w dowolnie wybranym przez siebie kierunku kształcenia. Niestety, ale uczniowie zawodówki nie mogą uczestniczyć w egzaminie maturalnym. Nie ma takiej możliwości, mogą jedynie zdawać egzamin zawodowy, który daje możliwość potem rozpoczęcia pracy w danej dziedzinie. Matura obowiązkowa w roku 2010 będzie składać się z takich przedmiotów jak: Język polski- zakres podstawowy, język obcy- zakres podstawowy, a także matematyka- zakres podstawowy. Dodatkowo dwa języki obowiązują także w formie pisemnej, jak i formie ustnej. Po zdaniu na 30 % tych wszystkich obowiązkowych przedmiotów cała matura jest zaliczana i mamy uzyskane świadectwo dojrzałości, które staje się przepustką na studia.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Stopnie i wyróżnienia

 
 

Share this Post