Medycyna niekonwencjonalna

Są dosyć niekonwencjonalne metody leczenia. Mogą one być słabo lub w ogóle nieakceptowane przez medycynę, ale które oparte są na badaniach naukowych. Zalicza się do tej kategorii zarówno takie metody leczenia, które według większości autoryzowanych lekarzy są bezwartościowe, jak na przykład bioenergoterapia, a także te, które mają niektóre elementy z faktycznej medycyny, ale oparte są na innych założeniach lub zmieszane z innymi elementami, jak akwaterapia czy fitoterapia. Niektóre zabiegi mają swoje źródło w wielowiekowej tradycji, a inne pojawiły się niedawno. Wielokrotnie zamiast medycyny niekonwencjonalnej używa się takich określeń, jak paramedycyna, medycyna alternatywna, komplementarna, naturalna czy holistyczna. Najczęściej zaliczanymi do tej kategorii metodami leczenia są takie, jak: akupresura, akupunktura, apiterapia, aromaterapia, homeopatia, urynoterapia, kręgarstwo, klawiterapia, hipnoterapia, Germańska Nowa Medycyna, bioenergoterapia, fitoterapia, metoda Batesa, Feldenkraisa czy Metoda Aleksandra i wiele innych.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Medycyna niekonwencjonalna

 
 

Share this Post