Obligacje skarbowe

Obligacje skarbowe są to papiery wartościowe wyemitowane przez Skarb Państwa. Reprezentowane są przez Ministra Finansów. W obligacjach skarbowych Skarb Państwa pożycza od nas daną sumę pieniędzy, gdzie zobowiązuje się ją zwrócić po określonym czasie. Oczywiście takie obligacje także są oprocentowane. Pieniądze pozyskane przez Skarb Państwa z obligacji służą na przewidziane wydatki w budżecie państwa, czy służą na spłatę zobowiązań wcześniej zaciągniętych przez państwo. Obligacje skarbowe można podzielić na dwie podstawowe części: obligacje oszczędnościowe, obligacje rynkowe. Obligacje oszczędnościowe są przeznaczone tylko i wyłącznie dla osób fizycznych. Ten rodzaj obligacji jest emitowany co miesiąc i sprzedawane po równej, określonej już cenie np. 200zł. Natomiast obligacje rynkowe są przeznaczone dla rezydentów jak i nie-rezydentów, które są osobami fizycznymi, ale także mogą to być osoby prawne lub nawet dla osób nie posiadających osobowości prawnej. W naszym kraju emitowane są obligacje zazwyczaj na okres: 2 lat (stałe oprocentowanie), 3 lat (zmienne oprocentowanie), na 4 lata (o zmiennym oprocentowanie), na 10 lat (także o zmiennym oprocentowaniu).

 
 

Więcej artykułów w kategorii Zarabianie

 
 

Share this Post