Obligacje

Obligacjami nazywamy papiery wartościowe, gdzie emitent jest dłużnikiem osoby, która powierzyła mu swoje pieniądze (obligator). Emitent zobowiązuje się określonego świadczenia. Są to pewnego rodzaju papiery wartościowe, które wydano na skale masową. Popularne były w latach po wojennych. Wydawane są w seriach, do masowego obrotu. Występują trzy rodzaje lokat: od jednego do pięciu lat wykupu są to obligacje krótkoterminowe, od pięciu do dwunastu lat wykupu są to obligacje średnioterminowe, obligacje składane na dwanaście lat są to obligacje długoterminowe. Obligacje można także podzielić na wartość nominalną i jej oprocentowanie. Oprocentowanie obligacji jest zazwyczaj różne i przedstawia się je w postaci „stopa bazowa + x%”, np. WIBOR + 0,5%. Oprocentowanie obligacji może także zależeć od obecnej wysokości inflacji.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Zarabianie

 
 

Share this Post