Oceny

Oceny cząstkowe są przyznawane na bieżąco. Mogą to być oceny na przykład za aktywność, czyli pracę na lekcji, a także odpowiedź ustną, czyli pytanie przy tablicy, odpowiedź pisemną, czyli są to kartkówki, a także sprawdziany i prace klasowe, które trwają minimum godzinę. Jednakże oceny cząstkowe na przykład z kartkówek są mniej ważne nić ocena ze sprawdzaniu. Na podstawie ocen, a także aktywności dziecka można wystawić ocenę semestralną, a potem końcowo roczną, która przechodzi już na świadectwo.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Stopnie i wyróżnienia

 
 

Share this Post