Parapsychologia

Jest to swoista nauka o zjawiskach psychicznych. Odnosi się ona do dziedziny badającej rzekomo występujące zjawiska mechaniczne i/lub psychiczne, które wywoływane są przez siły, które mają mieć charakter umysłowy, inteligentny bądź przez określone nieznane, utajone moce, które znajdują się w umyśle ludzkim. Najczęściej obecnie wyróżnia się cztery ich kategorie, a mianowicie: jasnowidztwo, telepatię, prekognicję oraz psychokinezę. Pierwsza zajmuje się wiedzą o zaginionych osobach i/lub rzeczach, druga względem połączenia między umysłami dwoma (rzadziej większą ilością), trzecia względem wiedzy o tym, co się ma wydarzyć, a ostatnia jako o poruszaniu przedmiotów (rzadziej osób) tylko siłą swojego umysłu. Czasami dodatkowo wyróżnia się też retrokognicję jako wiedzę o tym, co już było, co się wydarzyło. Termin parapsychologia pojawił się po raz pierwszy około 1889 roku za sprawą M. Dessoira. Potem dziedzina stawała się coraz popularniejsza między innymi poprzez działania Laboratorium Parapsychologicznego na Uniwersytecie Duke’a w Durham w Karolinie Północnej w Stanach Zjednoczonych.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Pseudonauka

 
 

Share this Post