Parapsychologia

Jest to swoista nauka o zjawiskach psychicznych, które nie są uznawane przez naukę. Jest to też dziedzina zjawisk mechanicznych i psychicznych, które wywoływane są przez siły, które mają charakter inteligentny lub w formie nieznanych mocy, utajone są jeszcze w umyśle ludzkim. Jak na razie nie są one udowodnione. Niektórzy twierdzą, że wynika to z braku odpowiedniej wiedzy i urządzeń ze strony ludzi, a inni, że po prostu jest to też kwestia mentalności człowieka współczesnego. Najpopularniejsze i najczęściej wspominane działy parapsychologii to jasnowidztwo, telepatia, prekognicja oraz psychokineza. Jasnowidztwo zajmuje się wiedzą o zaginionych osobach i rzeczach. Telepatia odnosi się do komunikacji między umysłami. Prekognicja to wiedza o przyszłości, ale jednocześnie wyróżnia się też retrokognicję jako wiedzę o przeszłości. Psychokineza z kolei to poruszanie przedmiotów, rzadziej ludzi, za sprawą umysłu. Termin parapsychologia pojawił się po raz pierwszy w 1889 roku za sprawą M. Dessoira. Rozpowszechnił się jednocześnie za sprawą Laboratorium Parapsychologicznego na Uniwersytecie Duke’a w Durham w Karolinie Północnej w USA.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Parapsychologia

 
 

Share this Post