PSEUDONAUKA

Jest to ogólnie przez środowisko naukowe nieakceptowany zbiór twierdzeń, które nie spełniają reguł nauki, a przede wszystkim nie są one oparte na metodach naukowych, a przez to i nieweryfikowalne. W większości przypadków owa pseudonauka posługuje się językiem naukowym, ale brak jest tam uzasadnianych teorii i twierdzeń naukowych. Czasami nawet są one sprzeczne naukowo. W kategorii tej wyróżnia się przede wszystkim paranukę oraz protonaukę. W pierwszym przypadku chodzi o naukę, która nie jest po prostu akceptowana przez środowisko naukowe poprzez brak rzetelnych badań nad istnieniem postulowanych zjawisk. Z kolei protonauka to nowe dziedziny nauki, które jeszcze nie są akceptowane powszechnie, ale ze względu na brak wystarczających dowodów eksperymentalnych, ale najprawdopodobniej będą one prędzej czy później uznane za naukę. Należy tutaj zaznaczyć, że mimo wszystko pseudonauka cieszy się ostatnio coraz większą popularnością ze względu na ciężkie czasy i jej dopasowanie się do potrzeb ludzi.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Pseudonauka

 
 

Share this Post