Rodzaje lokat

Obecnie na rynku posiadamy kilka rodzajów lokat, na które możemy złożyć swoje wolne środki. Jednym z rodzajów jest lokata terminowa. Jest to lokata na czas określony, podpisujemy z bankiem umowę, na której zawarty jest czas oraz oprocentowanie jakie otrzymamy po określonym terminie. Bank zobowiązuje się do wypłacenia nam powierzonych mu naszych pieniędzy po określonym czasie wraz z całymi odsetkami jakie nam przysługują po tym okresie. Oprocentowanie lokaty zależy od wielkości depozytu jakie wniesiemy. Jednak przeważnie średnio jest to pięć procent. Na wyższe oprocentowanie możemy liczyć jeśli nasza kwota depozytu sięga kilkuset tysięcy złotych. Wtedy bank może nam nawet zaoferować specjalną lokatę na specjalnych warunkach, takiej której nie ma wyszczególnionej w ofercie bankowej.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Zarabianie

 
 

Share this Post