Świadectwa

Świadectwo jest to papierek, a nawet większą kartka, z wynikami pracy całorocznej naszych dzieciaków. Niektóre świadectwa bardzo się wyróżniają, szczególnie tym, że są na nich świetne oceny, wręcz bardzo przebijające się i świadczące o zdolnościach i tych wszystkich umiejętnościach uczniów. Inne z kolei świadectwa nie należą do tych najlepszych, gdyż są tam oceny słabe, czyli dopuszczające, albo dostateczne. Świadectwa wcale nie dostaje się, kiedy chociaż jedna ocena z przedmiotu jest niedostateczna, czyli uczeń oblał któryś rok i musi pisać egzamin poprawkowy, czyli tzw. komisa, bądź po prostu zaliczać kolejny rok w tej samej klasie. Jednakże egzamin poprawkowy można tylko i wyłącznie pisać w takim wypadku, kiedy uczeń dostaje tylko jedną ocenę niedostateczną, lub w niektórych szkołach dwie oceny niedostateczne, jednakże wtedy musi nie mieć chociażby jednej opuszczonej nie usprawiedliwionej godziny, a także na pisanie egzaminu w takim wypadku zgodzić się musi koniecznie wybrana komisja. Jeśli uczeń ma nieprzeciętne, bardzo wyróżniające się zdolności, a także, kiedy jego średnia jest wyższa niż 4, 75, wtedy momentalnie dostaje on świadectwo z paskiem, a także jest mu przyznawana w związku z tym nagroda, zwykle szkoły preferują nagrody książkowe. Jeśli są to szkoły w bardziej bogatych gminach, czy powiatach to przeważnie także są przyznawane stypendia naukowe, czy też prezesa rady ministrów za wielkie osiągnięcia w nauce w danym roku szkolnym. Jest to jakby ukoronowanie pracy zdolnych i solidnych uczniów.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Stopnie i wyróżnienia

 
 

Share this Post