Wolna energia

Z angielskiego free energy. Jest to nieprecyzyjna nazwa sugerująca darmową energię. Określenie to odnosi się do pozyskiwania energii przede wszystkim metodami kwestionującymi poprawność niektórych, obecnie popularnych i stosowanych zasad fizyki względem konfiguracji, które zestawiają niestandardowo znane zjawiska fizyczne, a także względem metod, które wykorzystują zjawiska niedokładnie jeszcze współcześnie wyjaśnione. Obecnie stosowane są między innymi następujące urządzenia: maszyna N, silnik Adamsa, silnik P.M.M., generator Efektu Searla, baterie nuklearne Paula Browna, silnik Johna Bediniego, Thesta-Distatica i wiele innych. Należy przyznać, że wolna energia jest swoistym symbolem ruchu wynalazczego, który działa na pograniczu fantazji i nauki, a który zaliczany jest to pseudonauki. Między innymi znani są z tamtego ruchu tacy ludzie, jak Casimir czy John Archibald Wheeler. Obecnie uznaje się też, że wolna energia może być swoistym perpetuum mobile, ale ciągle wszystko to wymaga sprawdzenia i udokumentowania.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Wolna energia

 
 

Share this Post