Wymogi szkolne

Jak wiadomo każda szkoła ma swoje prawa, jak i obowiązki, muszą się ich trzymać nie tylko uczniowie, ale także i nauczyciele, a także dyrekcja. Po prostu takie jest życie. Jednak szkoła naprawdę z roku na rok się zmienia i są w niej przeróżne systemy ocenienia, a także wymogi, jakim muszą polegać uczniowie. Wiadome jest też to, że każda ze szkół ma swój statut i wedle niego są rozporządzane wszystkie zakazy i nakazy uczniów. Jest to ptaki pewnego rodzaju prawo i kodeks ucznia, które muszą się oni trzymać, w innym wypadku grozi im nie tylko naganne zachowanie, ale także i wywalenie pop prostu ze szkoły, kiedy uczeń zupełnie olewa sobie wszystkie te zakazy i wymogi. A jest ich naprawdę całe mnóstwo. No, ale wiadomo, że szkoła to nie tylko pojęcie rygoru, gdyż zdarzają się w niej chwile fantastyczne, jak można dostać ogromną pomoc od rady pedagogicznej i dyrekcji, jednak w nagrodę za posłuszność, chociażby to, żeby mnie spóźniać się, a także nie wagarować. Jest to główna zasada szkolnictwa.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Wymogi szkolne

 
 

Share this Post