Zjawiska paranormalne

Inaczej określa się je jako zjawiska parapsychiczne. Są to swoiste umiejętności bądź zjawiska, gdzie nie ma potwierdzenia eksperymentami naukowymi względem ich istnienia i prawdziwości, a z czego wiele jest sprzecznych z ogólnie przyjętymi i panującymi teoriami naukowymi. Najczęściej wyróżnianymi kategoriami w zjawiskach paranormalnych są: telepatia, psychokineza, psychotronika, jasnowidzenie, dermooptyka, ektoplazma czy Poltergeist i wiele innych. Pod zjawiskami paranormalnymi rozumie się manifestację paranormalną, a więc wizualne wrażenie w tej dziedziny lub swoiste tego typu złudzenie, zjawisko spontaniczne, a więc nie prowokowane i zupełnie nieoczekiwane, a także zjawisko psi, czyli wszelkiego typu zjawiska paranormalne. Tego typu zjawiska są obecnie szeroko i mocno krytykowane. Należy jednakże zaznaczyć, że stają się one przez to coraz popularniejsze, chociażby z ciekawości poznania, co takiego jest tak mocno krytykowane. Jednocześnie można się pokusić o sformułowane, że albo te zjawiska faktycznie nie istnieją, albo po prostu nie mamy jeszcze dość wiedzy i odpowiednich sprzętów, aby to sprawdzić i udowodnić.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Pseudonauka

 
 

Share this Post